Skip to main content
Zo kan u ons helpen

Steun ons

VZW

OBSG is een vereniging zonder winstoogmerk. Uw financiële steun blijft onontbeerlijk om studenten met beperkte financiële mogelijkheden te helpen.

Hoe kan u ons steunen?

BOUW MEE AAN EEN BETERE TOEKOMST

U kan ons steunen met een gift op rekeningnummer BE42 2900 2282 7454 (GEBABEBB) op naam van OBSG vzw (Kortrijksesteenweg 500, 9000 Gent).

Voor een gift vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest waardoor u minder belastingen betaalt.

45% belastingaftrek: Zo kost uw gift van 40 euro eigenlijk maar 22 euro.

Wat doen wij met uw steun?

Uw gift gaat integraal naar de studenten, zonder aftrek van werkingskosten.

Dagelijks komen er studenten naar ons toe met allerhande vragen rond sociale problemen: Het vinden van degelijke huisvesting op de private markt indien er geen kamers beschikbaar zijn binnen OBSG of indien er geen beschikbaarheid meer is aan de universiteit, studiebeurzen die ten einde zijn voor het afronden van de studies, hulp bij het betalen van een huurgarantie, extra kosten voor gezondheidszorg niet gedekt door de ziekenkas, onvoorziene kosten voor de schoolgaande kinderen, de mogelijkheid tot ontvangen van een voedselpakket, het vertalen van documenten, enz…

Getuigenis

De dankbaarheid van de studenten is heel groot. Uw gift maakt voor onze studenten wel degelijk een groot verschil.

Khalid J.

PhD student from Pakistan
I’m a student that is not getting any money from the Belgium government. However I’m receiving a scholarship from my home country Pakistan. This scholarship is not enough to cover all of my living expenses here so I have to do a student job. But because of this COVID-19 crisis, I had to stop my part time job. So during these times providing financial support and receiving food parcels every week was a bold step by OBSG. I really appreciate it because during these hard times supporting international students with low income was something very applaudable. The arrangements at OBSG were also according to the SOPS provided by the government and more importantly the staff members and all volunteers who were working there were so friendly and every distribution session went so smoothly. Thanks a lot for being friendly and helpful and being with us during these times. I will remember you forever.

POD Maatschappelijke integratie – FEAD

Dankzij het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) krijgt België via de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag van ongeveer 88 miljoen euro voor de programmaperiode 2014-2020 en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks ongeveer 358 OCMW’s en 419 organisaties – in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land,  het Rode Kruis, ODC Antwerpen en Alimen'T – van goederen om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Deze hulp moet hand in hand gaan met begeleidende sociale maatregelen om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen.

Met de steun van