Skip to main content

Jouw thuis, ver van huis

dinsdag 25 augustus 2020 door Bertrand Goethals ( Kerk en Leven )

Studeren is een ‘essentiële verplaatsing’, maar buitenlandse studenten in Gent worden hard getroffen door de coronacrisis. OBSG staat hen bij.

 In het hoger onderwijs wordt alles in gereedheid gebracht voor een nieuw academiejaar, alweet niemand hoe dat er zal uitzien. Bij de vzw Ontmoeting Buitenlandse Studenten Gent(OBSG) waken ze intussen erover dat buitenlandse studenten niet vereenzamen als gevolgvan de coronamaatregelen. Die organisatie, in 1977 gesticht door wijlen kanunnik Charles deHemptinne (1933-2017), trekt zich de belangen van gaststudenten aan. Bio-ingenieur aan de UGent Guido Van Huylenbroeck is al bijna een kwarteeuw voorzitter van de vzw.

– Waaruit bestaan de activiteiten van OBSG?

OBSG richt zich op buitenlandse studenten in Gent. We bieden huisvestingsmogelijkheden en fungeren zowat als sociale dienst. We ondersteunen studenten bij hun aankomst in België, wanneer ze hun verblijf moeten regelen of hun ziekteverzekering. Met name voor studenten uit landen in het Zuiden is OBSG een interessante organisatie. Onze slogan is Jouw thuis, vervang huis. We bieden onderdak aan een vijftigtal studenten, maar ook wie niet bij ons resideert, kan er terecht. Voor hen organiseren we ook activiteiten, zoals een wandeling in Gent bij de start van het academiejaar. Op die manier bereiken we een groot deel van de 2500 studenten uit het zuiden in Gent.

– OBSG werd gesticht door een katholieke priester. Hoeveel belang hecht de organisatievandaag aan de christelijke waarden?

Father de Hemptinne, zoals de stichter van OBSG hier steevast werd genoemd, hechtte veel belang aan de toegankelijkheid van OBSG voor alle studenten. Zo hebben we in huis een kapel, maar die is doelbewust oecumenisch gebleven. Zonder nadrukkelijk christelijke symbolen. Katholieken, protestanten en ook niet-christenen kunnen er terecht voor stilte, meditatie of gebed. We hebben echter ook een aalmoezenier, Bert Vanderhaegen, die elke zondag de eucharistieviering celebreert. Ik ben blij dat het bisdom het belangrijk vindt om een priester af te vaardigen die bij ons als aalmoezenier aan de slag kan. Hij wordt daarin bijgestaan door heel wat studenten. De Afrikaanse gemeenschap neemt daarin het voortouw. De viering is dan ook telkens opmerkelijk warm.

– Hebben buitenlandse studenten daar meer oog voor dan Vlaamse?

U moet weten dat de gemiddelde buitenlandse student enkele jaren ouder is dan onze Vlaamse studenten. Zeker doctoraalstudenten, van wie sommigen een gezin hebben, dat ze vaak achterlaten in hun landen van herkomst of dat hen soms vergezelt naar België. Ze hebben meestal zelf al flink geïnvesteerd in hun opleiding. Hun spreekt het studentenleven zoals wij dat hier kennen doorgaans minder aan. We treffen hen dan ook minder vaak aan in de Gentse uitgaansbuurt. Bovendien valt het niet te ontkennen dat de Vlaamse jeugd door de jaren heen minder katholiek is geworden. Onder de buitenlandse studenten zagen we die trend niet.

– Hoe beleeft de buitenlandse studentengemeenschap de coronacrisis?

Het is niet makkelijk voor buitenlandse studenten. De meesten hadden een baantje waarmeeze hun studies bekostigden, maar velen werden technisch werkloos. Anderen moesten dan weer lijdzaam toezien hoe hun studiebeurs uit het land van herkomst niet langer werd uitbetaald. De studentenrestaurants, waar ze terechtkonden voor een goedkope, maar voedzame maaltijd, sloten de deuren. Daarom organiseerden we voedselbedelingen. Het viel me op dat de solidariteit onder studenten en buurtbewoners groot is. Het contact met de mensen uit de buurt is goed en dat is ook nodig, aangezien we willen dat de studenten deel uitmaken van de samenleving en niet in een getto blijven.

– Waarom is het belangrijk buitenlandse studenten aan te trekken aan de universiteit?

Op die manier komen we tegemoet aan een sociale plicht. We mogen kennis niet voor onszelf houden. De milieuproblematiek, voedselonzekerheid enzovoorts, die problemen stoppen niet aan de grens. In sommige landen waar onze studenten vandaan komen, zijn de gevolgen van die problemen nu al voelbaar. Daaruit kunnen we veel leren.

 

RB Gnt 2035 itv